Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675829
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 192/2018

Przetarg nieograniczony na „Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających na terenie miasta Torunia”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
28.12.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :192_siwz_28_12
- :192_wykaz_ciekow_28_12
- :192_umowa_28_12
- :192_otwarcie_ofert
- :192_infowyb
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 28-12-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 28-12-2018 14:57:45
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 28-12-2018 15:01:43
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A