Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212434
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 15/2018

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczące decyzji nr 23/2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 - odcinek Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
28.12.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
14.01.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Agnieszka Waszak
Data wytworzenia: 28-12-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 28-12-2018 09:32:55
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 28-12-2018 09:34:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A