Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675608
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 195/2018

Przetarg nieograniczony na kompleksową obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez UMT.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
21.12.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :195_siwz_21_12
- :195_umowa_21_12
- :195_wykaz_urzadzen_zal2_do_umowy_21_12
- :195_zal1_opis_przedm_zam_21_12
- :195_ogloszenie_zmiana_terminu_skladania_ofert_10_01
- :195_siwz_zmiana_terminu_10_01
- :195_ogloszenie_zmiana_terminu_15_01
- :195_odpowiedzi_na_pytania_15_01
- :195_siwz_zmian2_termin_15_01
- :195_zestaw_otwartych_ofert_18_01
- :195_zal6
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 21-12-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 21-12-2018 15:27:20
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 21-12-2018 15:33:35
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A