Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 33/2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia znak WGN.7125.5.4.2015.BŚ z dnia 17.12.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do sprzedaży.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
17.12.2018
Data wejścia w życie:
17.12.2018
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Barbara Ścigalska
Data wytworzenia: 17-12-2018
Kto opublikował: Barbara Ścigalska
Data publikacji: 17-12-2018 11:41:56
Kto zmodyfikował: Barbara Ścigalska
Data ostatniej modyfikacji: 17-12-2018 11:43:49
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A