Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 23.08.2019

Liczba wejść na stronę: 10529618
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 8/2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. gen. Józefa Hallera 47, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
06.12.2018
Data wejścia w życie:
12.12.2018
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 12-12-2018
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 12-12-2018 15:04:48
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 12-12-2018 15:05:38
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A