Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 13/2018

Petycja w sprawie przywrócenia poprzedniej lokalizacji przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury przed ul. Szosa Chełmińska.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.12.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Odpowiedź na petycję
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 12-12-2018
Kto opublikował: Łukasz Łopatowski
Data publikacji: 12-12-2018 07:55:14
Kto zmodyfikował: Łukasz Łopatowski
Data ostatniej modyfikacji: 12-12-2018 07:57:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A