Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675642
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 388/2018

W sprawie określenia zasad umieszczenia w planie finansowym jednostek oświatowych środków na pokrycie części wydatków związanych z organizowaniem przez te jednostki w trakcie trwania ferii zimowych lub letnich w roku 2019 wypoczynku dzieci i młodzieży

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
05.12.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Anna Łukaszewska
Data wytworzenia: 05-12-2018
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 07-12-2018 09:57:49
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 07-12-2018 09:59:22
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A