Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675743
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 191/2018

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich przy ul. Bema >>Rudelka<< w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
06.12.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :191_siwz_06_12
- :191_tabela_wynagr_06_12
- :191_umowa_06_12
- :191Z_zal_do_umowy_06_12
- :191_sst_zagosp_turyst_rek_06_12
- :191_sst_zagosp_turyst_rek_06_12
- :191_kosztorys_zielen_mala_arch_06_12
- :191_tom1_06_12
- :191_tom2_06_12
- :191_tom3_06_12
- :191_tom3a_06_12
- :191_uzgodnienia_06_12
- :191_ogl_zmiana_terminu_18_12
- :191_siwz_zmiana_18_12
- :191_nowy_zal_1_proj_drog_zagos_dendrol_18_12
- :191_nowy_zal_1_pozost_proj_18_12
- :191_nowy_zal_3_przedmiary_18_12
- :191_nowy_zal_4_specyfik_uzgod_18_12
- :191_otwarcie_ofert_28_12
- :191_informacja_o_wyborze
- :191-ogl zawarcie umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 06-12-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 06-12-2018 16:03:53
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 06-02-2019 14:05:51
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A