Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675922
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 190/2018

Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu - nowy termin składania ofert: 4 stycznia 2019 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
30.11.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :190-siwz
- :190-wzór umowy-cz1
- :190-wzór umowy-cz2
- :190-tabela wynagrodzenia cz1
- :190-tabela wynagrodzenia cz2
- :190-zał do umów
- :cz 1_architektura
- :cz1_elektryka
- :cz1_sanitarna
- :cz1-przedmiar robót
- :cz1-pismo projektantki
- :cz1-specyfikacje
- :cz1-aneks do projektu
- :cz1-specyfikacje
- :cz2-branża elektryczna
- :cz2-branża sanitarna
- :cz2_konstrukcja
- :cz2-przedmiary
- :cz2-specyfikacje
- :cz2-aneks do projektu
- :część 2 - architektura i zagospodarowanie (duży plik)
- :190-odp. na pytania_12-12
- :190-modyfikcja siwz_forma dokumentów
- :190-modyfikacja siwz_nowy termin składania ofert: 04.01.2019
- :190-zm. ogłoszenia_nowy termin składania ofert: 04.01.2019
- :190-odp. na pytania_17-12
- :190-zestawienie ofert
- :190-informacja o wyborze oferty
- :190-ogloszenie o zawarciu umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 30-11-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 30-11-2018 09:45:35
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 22-02-2019 12:25:43
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A