Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675404
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 189/2018

Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej – zespołu grodzy V oraz VI wraz z infrastrukturą techniczną przy al. Św. Jana Pawła II w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
29.11.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy_cz2
- :wzor_umowy_cz1
- :specyfikacja_techniczna
- :projekt_budowlany
- :kosztorys_cz1
- :kosztorys_cz2
- :Program prac konserwatorskich
- :zestawienie ofert
- :uniewaznienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 29-11-2018
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 29-11-2018 14:19:05
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 29-11-2018 14:19:42
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A