Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675474
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 187/2018

Przetarg nieograniczony na zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego oraz składanki komputerowej na potrzeby Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
26.11.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :187_siwz_26_11
- :187_umowa_26_11
- :187_zal_materiały_wers_elekt_26_11
- :187_zal_materiały_wers_pap_26_11
- :187_wykaz_wydzial_26_11
- :187_otwarcie_ofert_14_12
- :187_ogl_o_udz_zam
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 26-11-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 26-11-2018 13:32:52
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 02-03-2020 12:44:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A