Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12676012
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 188/2018

przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
26.11.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :188-siwz
- :188-wzór umowy_cz1
- :188-wzór umowy_cz2
- :188-wzór umowy_cz3
- :188-wzór umowy_cz4
- :188-tabela wynagrodzenia-cz1, 2,3 i 4
- :188-zał do umowy_cz1, 2, 3i 4
- :188-proj wyk-zeszyt1
- :188-proj wyk-zeszyt2
- :188-proj wyk-zeszyt3
- :188-proj wyk-zeszyt4
- :188-proj wyk-zeszyt5
- :188-PW_zeszyt1_przedmiar
- :188-PW_zeszyt2_przedmiar
- :188-PW_zeszyt3_przedmiar
- :188-PW_zeszyt4_przedmiar
- :188-PW_zeszyt5_przedmiar
- :188_stwiorb
- :188-zestawienie ofert
- :188-unieważnienie postępowania
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 26-11-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 26-11-2018 11:27:29
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 17-12-2018 14:26:37
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A