Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675413
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 183/2018

Przetarg nieograniczony na usługę prowadzenia eksploatacji urządzeń iluminacji świątecznej i iluminacji obiektów zabytkowych i innych obiektów w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
16.11.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :183_siwz_16_11
- :183_umowa_16_11
- :183_instrukcja_zal_do_umowy_16_11
- :183_zal_do_siwz_16_11
- :183_zestawienie_otwartych_ofert_26_11
- :infomacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 16-11-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 16-11-2018 15:28:46
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 16-11-2018 15:32:19
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A