Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 14.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13212311
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 12/2018

Informacja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego urzędu Królewskiej Fortyfikacji Twierdzy w Toruniu oraz jego murowanego ogrodzenia, położonych przy ul. Wola Zamkowa 19 / pl. św. Katarzyny l w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
08.11.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Sambor Gawiński
Data wytworzenia: 08-11-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 08-11-2018 17:15:34
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 08-11-2018 17:16:05
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A