Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675952
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 180/2018

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
06.11.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :180_siwz_06_11
- :180_umowa_06_11
- :180_zal_do_umowy_06_11
- :180_tab_wynagrodz_06_11
- :180_proj_bud_06_11
- :180_stwiorb_06_11
- :180_odp_na_pytanie
- :180_otwarcie_ofert_22_11
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 06-11-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 06-11-2018 15:06:35
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 06-11-2018 15:18:33
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A