Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675982
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 11/2018

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11.10.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do rzeki Wisły za pomocą istniejącego wylotu, przebudowę rowu poprzez jego zarurowanie na odcinku większym niż 10 m oraz wykonywanie robót na terenach szczególnego zagrożenia powodzią w ramach "Rozbudowy ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Rybaki do końca w stronę zachodnią Torunia".

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
22.10.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marian Wilmanowicz
Data wytworzenia: 22-10-2018
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 22-10-2018 14:41:25
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 22-10-2018 14:45:52
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A