Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675861
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 408/2018

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo - zabezpieczających dla budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.10.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał. nr 1
- :zał. nr 2
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Maciej Kłysik
Data wytworzenia: 12-10-2018
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 12-10-2018 14:33:58
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 12-10-2018 14:34:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A