Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675936
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 168/2018

Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. „ Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.10.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :168-siwz
- :168-wzór umowy
- :168-zał do umowy
- :168-tabela wynagrodzenia ryczałtowego
- :Muzeum etnograficzne_architektura
- :Muzeum etnograficzne_elektryka
- :Muzeum etnograficzne_sanitarne
- :Muzeum etnograficzne_przedmiar
- :Muzeum etnograficzne_pismo projektantki
- :Muzeum etnograficzne_specyfikacja
- :Muzeum etnograficzne_aneks do projektu
- :Jordanki-b.elektryczna
- :Jordanki-b.sanitarna
- :Jordanki-konstrukcja
- :Jordanki-przedmiary
- :Jordanki-specyfikacje
- :Jordanki-aneks do projektu
- :168-modyfikacja siwz-aneks
- :168-aneks
- :168-informacja o unieważnieniu postępowania
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 12-10-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 12-10-2018 13:01:13
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 19-10-2018 15:04:12
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A