Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675911
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 406/2018

Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usunięcie skutków awarii i naprawę mocowania kabli światłowodowych GMT zainstalowanych w kanałach ogólnospławnych ulicy Legionów oraz Matejki w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.10.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Mapa poglądowa nr 1
- :Mapa poglądowa nr 2
- :Mapa poglądowa nr 3
- :Uzupełnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Piotr Konstanty
Data wytworzenia: 11-10-2018
Kto opublikował: Marta Faron – Kamińska
Data publikacji: 11-10-2018 07:51:09
Kto zmodyfikował: Marta Faron – Kamińska
Data ostatniej modyfikacji: 11-10-2018 08:12:35
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A