Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675730
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 7/2018

Obwieszczenie Nr WGN.6840.1.23.2017.EK Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10.10.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do sprzedaży (dot. Koguciej 23A)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
10.10.2018
Data wejścia w życie:
11.10.2018
Utrata mocy:
01.11.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 10-10-2018
Kto opublikował: Elżbieta Koblańska
Data publikacji: 10-10-2018 16:28:11
Kto zmodyfikował: Elżbieta Koblańska
Data ostatniej modyfikacji: 10-10-2018 16:34:33
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A