Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12676004
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 937/2018

Wydział Środowiska i Zieleni zaprasza do złożenia oferty na wykonanie bieżącej konserwacji cieków i rowów odwadniających

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
10.10.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
18.10.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :wykaz cieków
- :informacja o wyborze oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 10-10-2018
Kto opublikował: Halina Pomianowska
Data publikacji: 10-10-2018 15:14:43
Kto zmodyfikował: Halina Pomianowska
Data ostatniej modyfikacji: 24-10-2018 14:55:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A