Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675030
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 166/2018

Przetarg nieograniczony na budowę skweru rekreacyjnego przy ul. Chmielnej w Toruniu

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
10.10.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy
- :zal_do_wzoru_umowy
- :tabela_wynagrodzenia_do_wypelnienia
- :dokumentacja
- :zestawienie ofert
- :infomacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 10-10-2018
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 10-10-2018 09:23:05
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 10-10-2018 09:25:08
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A