Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675945
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 129/2018

Informuję, że na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej od Ciepłowni Geotermalnej do obiektów: Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, zakładu TOWIMOR S.A. oraz Term Toruńskich – w zakresie etapu I, tj. odcinka od budowanej Ciepłowni Geotermalnej do miejsca lokalizacji przyłącza dla Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. nr 213/4, 213/7 (powstała w wyniku podziału dz. nr 213/5), 213/8 (powstała w wyniku podziału dz. nr 213/5), 213/6, 213/2, 213/1 z obrębu 22), zaświadczono o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.10.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 09-10-2018
Kto opublikował: Magdalena Piernik
Data publikacji: 09-10-2018 11:38:06
Kto zmodyfikował: Magdalena Piernik
Data ostatniej modyfikacji: 09-10-2018 11:40:00
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A