Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675780
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 403/2018

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla dwóch projektów pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu” i „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.10.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :zał nr 1 wzór tablicy
- :zał nr 2 formularz ofertowy
- :zał nr 3 wykaz usług
- :zestawienie ofert
- :wybór oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 09-10-2018
Kto opublikował: Aurelia Kaszlewicz
Data publikacji: 09-10-2018 08:59:57
Kto zmodyfikował: Aurelia Kaszlewicz
Data ostatniej modyfikacji: 18-10-2018 12:24:32
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A