Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675107
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 163/2018

Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.10.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :163-siwz
- :163-wzór umowy
- :163-JEDZ
- :163-zał nr 1
- :163-formularz oferty i formularz cenowy
- :163-zestawienie ofert
- :163-wybór oferty
- :163- zawarcie umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WGK
Data wytworzenia: 03-10-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 03-10-2018 12:17:09
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 28-12-2018 12:53:27
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A