Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 162/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę na dostawę energii elektrycznej.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.10.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :162-siwz
- :162-wzór umowy
- :162-zał nr 1 do siwz
- :162-formularz oferty
- :162-formularz cenowy
- :162-JEDZ
- :162-modyfikacja siwz_19-10
- :162-odp. na pytania_19_10
- :162-ogl o zmianie
- :1620-odp. na pytania-23-10
- :162-wzór umowy z poprawkami
- :162-zestawienie złożonych ofert
- :162-wybór oferty
- :162-ogl. zawarcie umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WGK
Data wytworzenia: 03-10-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 03-10-2018 11:01:31
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 28-12-2018 12:52:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A