Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675437
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 401/2018

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się na Plac Rapackiego w Toruniu z podaniem rodzaju prowadzonej działalności.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
03.10.2018
Data wejścia w życie:
03.10.2018
Utrata mocy:
09.10.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 03-10-2018
Kto opublikował: Łukasz Łopatowski
Data publikacji: 03-10-2018 10:29:55
Kto zmodyfikował: Łukasz Łopatowski
Data ostatniej modyfikacji: 03-10-2018 10:32:10
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A