Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 400/2018

Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację wykonania nasadzeń zastępujących 9 szt. drzew i 40 szt. krzewów w Ogrodzie Muzyków przy ul. Chopina w Toruniu wg. wskazań przedstawiciela WŚiZ-UMT.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
02.10.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
11.10.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :inf o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 02-10-2018
Kto opublikował: Anna Falkowska
Data publikacji: 02-10-2018 15:24:41
Kto zmodyfikował: Anna Falkowska
Data ostatniej modyfikacji: 11-10-2018 15:18:19
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A