Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 167/2018

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego w tym administrowania stanowiskami komputerowymi w Działach Urzędu Miasta Torunia oraz administrowanie systemem informatycznym w Wydziale Geodezji i Kartografii.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.10.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :167-siwz
- :167-umowa
- :167_zał do umowy
- :167-odp. na pytania_5-10
- :167-zał do odpowiedzi
- :167-zestawienie ofert
- :infomacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
- :167- zawarcie umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: BOU
Data wytworzenia: 02-10-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 02-10-2018 09:00:02
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 08-11-2018 13:00:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A