Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 164/2018

Przetarg nieograniczony na budowę Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu - nowy termin składania ofert: 07.11.2018

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.10.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :164-siwz
- :164-wzór umowy
- :164-tabela wynagrodzenia ryczałtowego
- :164-zał. do umowy
- :zał. 1_uzgodnienia
- :zał.2_pzt
- :zał.3_architektura
- :zał.4_konstrukcja
- :zał.5_sanitarne
- :zał.6-elektryczne
- :zał.7-niskoprądowe
- :zał.7-niskoprądowe
- :zał.8_drogi
- :zał.9_przedmiary
- :zał.10_specyfikacje
- :zał.11_aneks do projektu
- :164-zmina siwz_termin składania ofert
- :164-zmina ogłoszenia-nowy termin składania ofert: 26.10.2018
- :164-modyfikacja siwz-termin składania ofert: 31.10.2018
- :164-zm. ogl-nowy termin składania ofert
- :164-odp. na pytania_25-10
- :164-aktualizacja-25-10
- :164- modyfikacja siwz-26-10
- :164-zmiana formularza oferty
- :164-nowy wzór umowy
- :164_ogl o zmianie-opis przedmiotu zamówienia
- :164-ogl - zmiana opisu kryterium rękojmi
- :164-modyfikacja siwz-nowy termin_7-11
- :164-zm. ogłoszenia_nowy termin_7-11
- :164-uzupełenienia_31-10
- :164-odp. na pytania_31-10
- :164- zestawienie ofert
- :164-wybór oferty
- :164-ogłoszenie o zawarciu umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 02-10-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 02-10-2018 08:42:55
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 03-12-2018 09:03:41
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A