Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 398/2018

Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty na naprawę lub wymianę urządzeń placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Łąkowej 13 w Toruniu

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
01.10.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :zapytanie SP 6
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Dariusz Polcyn
Data wytworzenia: 01-10-2018
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 01-10-2018 14:36:35
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 01-10-2018 14:37:29
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A