Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 161/2018

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
01.10.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :161_siwz_01_10
- :161_tabela_wynagrodz_01_10
- :161_umowa_01_10
- :161_zal_do_umowy_01_10
- :161_proj_bud_01_10
- :161_stwiorb_01_10
- :161_otwarcie_ofert_16_10
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 01-10-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 01-10-2018 08:41:29
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 01-10-2018 08:47:51
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A