Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 936/2018

Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi "usunięcia z terenu Gminy Miasta Toruń odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów towarzyszących i ich dostarczenia do ZUOK w Toruniu".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
28.09.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
06.10.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał. 1 Formularz ofertowy
- :Informacja o wyborze oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 28-09-2018
Kto opublikował: Wiesław Klonowski
Data publikacji: 28-09-2018 10:46:14
Kto zmodyfikował: Wiesław Klonowski
Data ostatniej modyfikacji: 11-10-2018 10:22:57
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A