Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 160/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Zielony skwer odpoczynku przy ul. Hallera w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
26.09.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :160-siwz
- :160-wzór umowy
- :160-tabela wynagrodzenia
- :160-załączniki do umowy
- :160-opis
- :160-rysunki
- :160-dokumenty
- :160-przedmiar
- :160-aneks do projektu
- :160-specyfikacje
- :160-zdjęcia
- :160-zestawienie ofert
- :160-wybór oferty
- :160-ogłoszenie o zawarciu umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 26-09-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 26-09-2018 08:51:42
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 02-11-2018 12:20:47
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A