Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 933/2018

Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Badanie składu morfologicznego odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miasta Toruń"

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
25.09.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
06.10.2018
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Formularz ofertowy - wersja edytowalna
- :Formularz ofertowy - POPRAWIONY
- :Informacja o wyborze oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 25-09-2018
Kto opublikował: Wiesław Klonowski
Data publikacji: 25-09-2018 13:16:03
Kto zmodyfikował: Wiesław Klonowski
Data ostatniej modyfikacji: 10-10-2018 09:45:53
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A