Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 390/2018

Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Rekultywacja terenów trawników poprzez nasadzenie krzewów w pasach drogowych w Toruniu".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
24.09.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
02.10.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :inf o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 24-09-2018
Kto opublikował: Anna Falkowska
Data publikacji: 24-09-2018 15:23:35
Kto zmodyfikował: Anna Falkowska
Data ostatniej modyfikacji: 12-10-2018 09:45:36
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A