Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 932/2018

Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych - typ Kali B zainstalowanej w budynku Urzędu przy ul. Bydgoskiej 5.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
21.09.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BOU
Kto wytworzył: BOU
Data wytworzenia: 21-09-2018
Kto opublikował: Edward Mazur
Data publikacji: 21-09-2018 18:40:24
Kto zmodyfikował: Edward Mazur
Data ostatniej modyfikacji: 01-10-2018 15:08:38
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A