Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 159/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.” Część 1: Remont kompleksowy budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 173 w Toruniu Część 2: „Przebudowa wejście głównego i kortu na boisko plażowe w SP 8 przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu. ”

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
21.09.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :159-siwz
- :159-wzór umowy cz1
- :159-wzór umowy cz2
- :159-JEDZ
- :159-zal do cz1
- :159-zal 2 do cz1
- :159-zal do cz2
- :159-zestawienie ofert
- :159-unieważnienie
- :159-ogloszenie o unieważnieniu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 21-09-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 21-09-2018 09:22:31
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 11-03-2019 12:24:57
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A