Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 158/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej wraz z podwórzem przy ul. Kopernika 22 w Toruniu”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.09.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :158-siwz
- :158-umowa
- :158-foto 1
- :158-foto 2
- :158-foto 3
- :158-foto 4
- :158-mapy poglądowe
- :158-rzuty kondygnacji
- :158-zał 3
- :158- zal 4
- :158- zal 5
- :158-monitoring
- :158-JEDZ
- :zestawienie ofert
- :infomacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 20-09-2018
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 20-09-2018 10:47:56
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 20-09-2018 10:51:31
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A