Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 154/2018

Przetarg nieograniczony na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynków przy ul. Włocławskiej 179 i 181 w Toruniu na cele lokali mieszkalnych”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.09.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :154-siwz
- :154-umowa
- :154-Krajowy Plan Działań
- :154-Regionale Zasady Kształtowania Ładu
- :154- Standardy Kształtowania Ładu
- :154- pismo - tv sat
- :154-koncepcja
- :154-JEDZ
- :zestawienie ofert
- :infomacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 20-09-2018
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 20-09-2018 10:37:05
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 20-09-2018 10:42:52
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A