Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 157/2018

przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi dla zadań: część 1: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 11, ul. |Gagarina 36 w Toruniu; część 2: Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku IV LO w Toruniu, na cele dzielnicowego Centrum Medialno – Edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu; część 3: Kompleksowe zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 10 , pl. Św. Katarzyny 9 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.09.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :157-siwz
- :157-umowa-cz1
- :157-umowa-cz2
- :157-umowa-cz3
- :157-zal do siwz-1
- :157-zal do siwz-2
- :157-zal do siwz-3
- :157-JEDZ
- :zestawienie ofert
- :infomacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
- :ogoszenie_o_udzieleniu_zamowienia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 20-09-2018
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 20-09-2018 09:43:19
Kto zmodyfikował:
Data ostatniej modyfikacji: 20-09-2018 10:33:21
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A