Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 155/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
19.09.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :155-siwz
- :155-umowa cz1
- :155-umowa cz2
- :155-umowa cz3
- :155-tabela wynagrodzenia ryczałtowego
- :155-zał do umowy
- :155-projekt
- :155-przedmiar
- :155-stwiorb
- :155-dok formalne
- :155-dok formalne2
- :zestawienie ofert
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 19-09-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 19-09-2018 08:42:17
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 19-09-2018 09:18:40
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A