Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12955201
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 11/2018

Petycja w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Torunia nr 776/17 z 28.12.2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych w zakresie bezpłatnych przejazdów dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
07.09.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :pismo do Prezydenta Miasta Torunia o opinię
- :Opinia Prezydenta Miasta Torunia
- :Odpowiedź na petycję
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: mieszkańcy
Data wytworzenia: 07-09-2018
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 07-09-2018 15:19:22
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 27-09-2018 13:32:08
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A