Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 150/2018

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu – etap II w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.09.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :150_siwz_03_09
- :150_umowa_czII_br_elektr_03_09
- :150_umowa_czI_br_sanit_03_09
- :150_zal_do_umowy_03_09
- :150_bab_wynagrodzenia_03_09
- :150_smocza11_br_sanitarna_03_09
- :150_smocza11_br_elektryczna_03_09
- :150_gaz_03_09
- :150_opis_stwiorb_03_09
- :150_rewizja_do_proj_bud_br_sanit_03_09
- :150_wyrys_z_proj_bydowlan_03_09
- :150_aneks_do_proj_bud_03_09
- :150_analiza_tech_handl_br_elektr_03_09
- :150_otwarcie_ofert
- :150_siwz_zmiana
- :150_info_wyb
- :150_ogl_o_udzieleniu_zam_cz1
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 03-09-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 03-09-2018 08:11:35
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 03-09-2018 08:27:43
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A