Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 151/2018

Przetarg nieograniczony -„Odpoczywaj w lesie,budowa ścieżek pieszych i gospodarczych przy osiedlu Na Skarpie w Toruniu”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.09.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :151_siwz_03_09
- :151_umowa_03_09
- :151_tabela_wynagrodzenia_03_09
- :151_zal_do_umowy_03_09
- :151_dok_proj_03_09
- :151_specyfik_tech_03_09
- :151_aneks_do_proj_03_09
- :151_zal1_do_aneksu_03_09
- :151_otwarcie_ofert
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 03-09-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 03-09-2018 08:06:12
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 03-09-2018 08:09:41
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A