Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 149/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
27.08.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :149-siwz
- :149-wzór umowy
- :149-tabela wynagrodzenia
- :149-załączniki do umowy
- :149-projekt-stwoirb
- :149-przedmiar
- :zal_dokumentacja-1
- :zal_dokumentacja-2
- :zal_dokumentacja-3
- :zal_dokumentacja-4
- :149-modyfikacja siwz_zmiana terminu składania ofert
- :149-zm. ogloszenia_termin składania ofert
- :149-unieważnienie postępowania
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 27-08-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 27-08-2018 09:04:24
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 25-09-2018 08:36:21
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A