Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 141/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
22.08.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :141_siwz_22_08
- :141_zal_do_umowy_22_08
- :141_umowa_22_08
- :141_odpowiedzi_na_pytania_29_08
- :141_zal_do_umowy_poprawiony_zmiany_29_08
- :141_otwarcie_ofert_31_08
- :141- wybór oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 22-08-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 22-08-2018 14:28:22
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 18-09-2018 14:08:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A