Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 27.02.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 10/2018

Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenia instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
21.08.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Efekt Szulc
Data wytworzenia: 13-08-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 21-08-2018 15:37:44
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 21-08-2018 15:38:49
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A