Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 147/2018

Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. „ Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu - nowy termin składania ofert: 14.09.2018

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
21.08.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :147-siwz
- :147-wzór umowy
- :147- tabela wynagrodzenia ryczałtowego
- :147-załącznik do umowy
- :Muzeum Etnograficzne_aneks do projektu
- :147_me_architektura
- :147-me-elektryka
- :147-me-sanitarna
- :147-me-przedmiar
- :147-me-pismo
- :147-me-specyfikacja
- :147-Jordanki-aneks do projektu
- :147-jor_architektura i zagospodarowanie
- :147-jor-b_elektryczna
- :147-jor-b_sanitarna
- :147-jor-konstrukcja
- :147-jor-przedmiary
- :147-jor-specyfikacje
- :147-odp. na pytania_30-08
- :147-modyfikacja siwz-termin
- :147-ogl o zmianie ogłoszenia_termin
- :147-zestawienie ofert
- :147-unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 21-08-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 21-08-2018 08:22:48
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 14-09-2018 11:39:53
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A