Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675907
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 901/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
19.07.2018
Data wejścia w życie:
11.08.2018
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - wniosek o przyznanie stypendium w ramach „Miejskiego programu stypendialnego” dla studentów rozpoczynających naukę w toruńskich uczelniach wyższych
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 3921
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 877/2014


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 24-07-2018
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 24-07-2018 09:18:44
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 27-07-2018 12:59:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A